FÖRETAGANDE I PRAKTIKEN

Studie: Succéföretagare samarbetar med sina konkurrenter

Bild: Richard Shotwell

Se inte dina konkurrenterna som fiender, utan börja samarbeta med dem, är en av konklusionerna i en ny undersökning.

En av slutsatserna i rapporten från konsultföretaget TCS är att fortsatt tillväxt och resultat troligen kommer från nya samarbeten, bland annat med konkurrenter. Men även nya digitala lösningar är vägen framåt. 80 procent av världens bäst presterande företag samarbetar med sina konkurrenter, enligt studien.

Undersökningen visar också att företagsledare förväntar sig en ännu mer digitaliserad affärsmiljö och att de förutspår att optimering kommer att vara viktigare än innovation för tillväxt och resultat de närmaste åren.

Pressmeddelande: 80 procent av världens bäst presterande företag samarbetar med sina konkurrenter