FÖRETAGANDE I PRAKTIKEN

Så laddar svenska småföretagen om efter pandemin

Pandemin har inneburit ett dråpslag för många företagare, men många har identifierat helt nya affärsmöjligheter, visar en undersökning.

En tredjedel av småföretagen har identifierat nya affärsmöjligheter under pandemin, enligt Vismas Affärsbarometer som också visar att 45 procent av företagen tror att försäljningen ökar under de kommande sex månaderna, en ökning på 16 procent sedan förra mätningen.

Pandemin har slagit hårt mot i besöksnäringen. Men det är här man ser en starkare framtidstro än i andra branscher. 63 procent tror på en stigande försäljning. Men även i branscher som handel, verkstad och industri, samt IT och telekom tror en majoritet av företagen på en stigande försäljning, visar barometern. Framtidstron är extra stark i Norrbotten

Vismas affärsbarometer