FÖRETAGARJOUREN

Så funkar permittering och korttidsarbete

Bild: Janerik Henriksson/TT

En del av regeringens paket för Coronakrisen handlar om korttidsarbete. Här listar TN den viktigaste informationen om de nya reglerna från myndigheterna och regeringen.

Korttidsarbete innebär enligt reglerna att en anställd går ner i arbetstid och lön istället för att du behöver säga upp personen. Kostnaden delas mellan dig som arbetsgivare, den anställda och staten.

Reglerna för korttidsarbete ger drabbade företag möjlighet att kunna behålla sin personal och växla upp snabbt igen när läget vänder.

Så funkar korttidsarbete 2021

Under 2021 är permitteringsnivåerna 20, 40 eller 60 procent.

Mellan januari - juni kan du också söka stöd för korttidsarbete upp till 80 procent av arbetstiden.

Staten står för 75 procent av kostnaden för arbetstidsminskningen under perioden.

Har du fått korttidsstöd under 2021 och även fått en godkänd ansökan kan du i samband med din avstämning ansöka om förlängning av stödet för månaderna juli-september.

Ansökan görs via Tillväxtverkets hemsida.

Ägare och anställda inom familjen omfattas av reglerna

Arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj var tidigare inte stödberättigade. Men det här har slopats för stödmånader från och med den 16 mars 2020 till den 31 december 2020. Detta gäller även under 2021.

Det betyder att stöd för korttidsarbete även kan sökas för familjemedlemmar som är anställda i arbetsgivarens företag.

Ägare av enskild firma omfattas inte av reglerna

Stödet kan endast ges till arbetsgivare med anställda. Men arbetsgivare i form av enskild firma, handels- eller kommanditbolag kan få stöd för korttidsarbete för de anställda.

Korttidsarbete omfattar inte nyanställda

Stödet för korttidsarbete ska bara gälla de anställda som varit avlönade tre månader före Tillväxtverkets godkännande. Det gäller för de anställda som arbetsgivaren varit skyldig att betala arbetsgivaravgifter för under stödmånaden.

Det finns ett lönetak

Reglerna för ersättningen gäller löner upp till 44 000 kronor i månaden. För de med en högre lön än lönetaket kommer inkomsten att räknas på 44 000 kronor.

Så mycket stöd kan du få per person och månad för permittering

26 030 kronor per person och månad gäller om arbetstidsminskningen är 60 procent och den ordinarie lönen 44 000 kronor.

Med 80 procent arbetstidsminskning, och blir det högsta stödet 34 707 per arbetstagare och månad vid en månadslön på 44 000 kr.

Måste man anmäla korttidsarbete till Arbetsförmedlingen?

Företag som väljer korttidsarbete för sina anställda behöver inte lämna en varselanmälan till Arbetsförmedlingen. Det räcker med att ansöka på Tillväxtverket.

Permittering med kollektivavtal

Om du som arbetsgivare har kollektivavtal och vill använda dig av korttidsarbete måste du förhandla med facket. Kontakta din arbetsgivarorganisation för mer information.

Permittering utan kollektivavtal

Om du som arbetsgivare inte har kollektivavtal ska du skriva en överenskommelse om korttidsarbete med minst 70 procent av de anställda på driftsenheten.

Avtalen ingås först när korttidsarbete blivit aktualiserat och ett sådant avtal ska innehålla vilken fast procentsnivå arbetstiden ska reduceras med samt vilka anställda som det innefattar.

När ska man göra en avstämning?

Tre månader efter att din ansökan har godkänts ska du göra en avstämning. Du har fyra veckor på dig att göra avstämningen.

Hur går det till?

Du gör avstämningen via Tillväxtverkets e-tjänster.

Vad händer om avstämningen inte skickas in i tid?

Skickas avstämningen inte in skickas i tid, är arbetsgivaren skyldig att betala tillbaka tidigare beviljat preliminärt stöd.

Vad ska en avstämning innehålla?

Du ska sammanställa det faktiska utfallet för korttidsarbetet för stödperioden. Bland annat kan du justera arbetad tid för de anställda som omfattas av stödet.

Kan man bli återbetalningsskyldig?

”Avstämningen kan resultera i att du kan begära ytterligare utbetalning av stöd eller att du blir återbetalningsskyldig av för mycket utbetalt stöd. För mycket utbetalat stöd räknas av i en eventuell kommande ansökan om ytterligare stöd”, skriver Tillväxtverket.

Hur ansöker man om ytterligare stöd?

Behöver du ansöka om ytterligare stöd för korttidsarbete gör det samtidigt som avstämningen, du ska alltså inte skicka in en ny ansökan.

Tillväxtverket: Ansök om korttidsarbete 2021

Tillväxtverket: Så gör du avstämning för korttidsarbete