FÖRETAGARJOUREN

Investeraren: Så får du kapital till företaget

Investeringsbolaget Chiffonjén gör långsiktiga investeringar som minoritetsdelägare i tillväxtföretag. Bild: Mostphotos, Privat

När ska man som företagare börja fundera på att ta in externt kapital? Och hur hittar man en investerare som passar ens företag? Ove Långström, styrelseledamot i investeringsbolaget Chiffonjén, ger svar.

När ska man som företagare börja fundera på att ta in externt kapital?

– När det finns en målbild, en långtidsplan och det finns en bild av var man vill att företaget ska vara om till exempel fem år. Innan man tar in externt kapital bör man ha en affärsplan och vision samt att en eller flera ägare gjort ett ägardirektiv. Med allra största sannolikhet kommer ett typiskt entreprenörföretag innehålla planer på expansion. Här bör då följande frågor ställas: Vilket kapital krävs för expansionen? Vilka resurser inom organisation, sälj, marknadsföring och liknande krävs och vad kommer det att kosta?

– I regel är ”Vad ska pengarna användas till”? en av de första frågorna som en investerare kommer att ställa. Ett naturligt tillfälle att ta in extern ägare är vid förestående ägarförändringar, då kanske någon har kommit på andra tankar och vill växla ut eller så är ett generationsskifte aktuellt.

Ove Långström, styrelseledamot i investeringsbolaget Chiffonjén.

I vilket läge ska man inte ta in externt kapital?

– I bolagets tidiga skede är det bäst att försöka finansiera bolaget med egna medel. Man bör alltså inte ta in externt kapital i inledningsskedet när bolagsvärderingen är låg. Då blir utspädningseffekten för stor för entreprenören och hen kan då förlora kontrollen över sitt bolag.

– Det bästa är att först arbeta upp kundkontakter och försöka få kunder att förbinda sig till att köpa en viss volym inom en viss tid. Satsa på att skapa orderstock och att göra positiva men realistiska prognoser.

Vad ska man tänka på för att få investerare att bli intresserade av ens verksamhet?

– Man ska ha en gedigen affärsplan som innehåller expansionsmöjligheter, skalbarhet och tillväxtpotential. Bolaget bör redan ha kunder, kontrakt och många kundämnen. Den produkt eller tjänst som erbjuds ska uppvisa bra marginaler.

– Dessutom är det väldigt viktigt att bolaget har något unikt. Man brukar använda begreppet ”USP” som betyder Unique Selling Points, vilket betyder vilka egenskaper och fördelar har bolagets erbjudande som ingen konkurrent har.

– Sist men inte minst är ledarens/entreprenörens egenskaper och personlighet för alla investerare helt avgörande om investeraren ska tro på bolagets möjligheter eller inte. Oavsett vilket erbjudande som bolaget har är förmågan och drivkraften hos ledaren och hens medarbetare det som avgör framgång.

Hur hittar man en investerare som passar ens företag?

– Man bör leta efter investerare som förstår och har erfarenhet av att driva och utveckla entreprenörsföretag och som kan visa att de är långsiktiga i sina investeringar. Investeraren måste även noga inse och förstå vilken kultur och vilket s.k. ”DNA” som bolaget har och vad som har bidragit till framgångarna hittills. Tyvärr finns det många exempel på kulturkrockar som lett till en olycklig utveckling för bolaget.

Vad ska man tänka på när man tar in externt kapital?

– Entreprenören bör fundera över vad som står på hens ”önskelista” i form av ny nödvändig kompetens. Det är viktigt att tänka på att investeraren kan matcha detta med kompetens – inte bara pengar. Att investeraren tar ett aktivt ansvar i styrelsearbete och med sina nätverkskontakter kunna bidra med expertis.

Vilka branscher är det som investerare riktar sig mot just nu?

– Just nu finns stora mängder riskvilligt kapital på marknaden och de flesta investerare söker stabila bolag med bra resultat och goda kassaflöden. Det betyder alltså bolag med bra ”track record”, detta gäller oavsett bransch. I övrigt finns det för närvarande ett stort intresse för hållbarhet, gröna näringar, och klimatteknik. På den digitala sidan finns även stort intresse för skalbarhet.