KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Första spadtaget för unikt klimatprojekt – ”Blir okej att äta jätteräkor igen”

Landshövding Maria Larsson (tvåa från vänster), kommunstyrelsens ordförande i Lindesberg, Bengt Storbacka (trea från vänster), och näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (i mitten) tillsammans med företrädare för bland annat Regenergy Frövi vid fredagens spadtag. Bild: Jenny Johansson/Örebro Business Region

Snart kan var tionde tomat som konsumeras i Sverige växa i Frövi – tack vare värme från ett pappersbruk. Och på en åker i Västmanland odlas inom kort hållbara jätteräkor som inte bara konsumeras av svenskar, utan exporteras.

Kan spillvärme från en svensk pappersfabrik bli hållbara jätteräkor i svenska butiker? Kan samma spillvärme värma växthus där var tionde tomat som konsumeras i Sverige odlas?

– Det låter som ren science fiction, sa näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson vid första spadtaget för Regenergy Frövi.

Projektet Regenergy Frövi kommer inom ett par år att omfatta tio hektar växthusodling och tio hektar räkodling. Där ska just spillvärme från BillerudKorsnäs återanvändas för att skapa hållbara produkter för den svenska och internationella marknaden. Det är värme som, om den inte skulle gå till Regenergys växthus, skulle ha kylts ner igen och återförts till sjön.

Och även om det låter som science fiction är tanken att Sverige framöver ska bli nettoexportör av räkor.

– Nu blir det plötsligt okej att äta jätteräkor igen, säger Svenskt Näringslivs regionchef i Örebro län Karl Hulterström.

Att bygga en cirkulär ekonomi i industriell skala på det här sättet är hittills unikt i Sverige, men såväl företrädare för WA3RM, som kommer att driva anläggningen, som andra företagare och politiker med insikt i projektet menar att det här är hur den hållbara framtiden kommer att se ut.

– Etableringen är både ett svar på klimathoten och bygger framtidens hållbara välfärd, sa kommunstyrelsens ordförande i Lindesberg, Bengt Storbacka (S).

Han och flera andra konstaterar att etableringen ligger helt rätt i tiden. De senaste veckorna, efter Rysslands invasion av Ukraina, har det blivit tydligt att Sverige är för dåligt på självförsörjning. När nu Regenergy Frövi byggs kommer de tomater som vi nu köper från Nederländerna att i stället odlas i Sverige. Det gäller bland annat de romantica-tomater som många svenskar äter under vinterhalvåret.

– Det är de enda tomaterna jag köper vintertid, för de är de enda som smakar något, sa Örebros landshövding Maria Larsson vid invigningen.

– Klimathoten, den sociala hoten i världen, kriget i Ukraina – allt får ett svar här idag, sa Bengt Storbacka.

Att en så stor anläggning etablerar sig i en liten kommun som Lindesberg betyder mycket för kommunens utveckling. Totalt kommer 220 nya jobb att skapas. Förhoppningen är att kunna anställa lokalt.

– Det här är ett av de viktigaste första spadtagen jag kommer att ta i hela mitt liv, konstaterade Karl-Petter Thorwaldsson.

Om Regenergy

Just nu planeras elva Regenergy-projekt i Sverige. Det är lokala eller regionala projekt som, enligt Regenergy, ”stöttar den nationella ansträngningen att nå klimatmålen, skapa fler gröna jobb och stärka den svenska produktionen och konkurrenskraften”. Det är gröna industriprojekt med cirkulära lösningar och det skapas och utvecklas på samma ställe där det finns en verksamhet eller basindustri med större volymer av restströmmar. Och i Frövi finns alltså restströmmar i form av spillvärme från BillerudKorsnäs.

Fakta om projektet

Läge: Lindesbergs kommun

Storlek på växthus: 20 hektar

Storlek på räkodling: 4 000 ton

Årlig produktion av grönsaker: 15 000 ton

Återvunnen energi: 50GWh per år

Total reduktion av koldioxid: 12 515 ton per år

Antal nya heltidsjobb: 220

Total investering och årlig tillväxt: 754 / 267 miljoner kronor

Källa: Regenergy