FÖRETAGARJOUREN

Avstämning för korttidsarbete – så gör du

Bild: Janerik Henriksson/TT

Företag som ansökt om korttidsarbete behöver även göra en avstämning. Här får du svar på några vanliga frågor.

När ska man göra en avstämning?

Tre månader efter att din ansökan har godkänts ska du göra en avstämning. Du har fyra veckor på dig att göra avstämningen.

Hur går det till?

Du gör avstämningen via Tillväxtverkets e-tjänster.

Vad händer om avstämningen inte skickas in i tid?

Skickas avstämningen inte in skickas i tid, är arbetsgivaren skyldig att betala tillbaka tidigare beviljat preliminärt stöd.

Vad ska en avstämning innehålla?

Du ska sammanställa det faktiska utfallet för korttidsarbetet för stödperioden. Bland annat kan du justera arbetad tid för de anställda som omfattas av stödet.

Kan man bli återbetalningsskyldig?

”Avstämningen kan resultera i att du kan begära ytterligare utbetalning av stöd eller att du blir återbetalningsskyldig av för mycket utbetalt stöd. För mycket utbetalat stöd räknas av i en eventuell kommande ansökan om ytterligare stöd”, skriver Tillväxtverket.

Hur ansöker man om ytterligare stöd?

Behöver du ansöka om ytterligare stöd för korttidsarbete gör det samtidigt som avstämningen, du ska alltså inte skicka in en ny ansökan.

Tillväxtverket: Så gör du avstämning för korttidsarbete