FRAMTIDENS PENSIONER

4 av 10 småföretag saknar avsättning till tjänstepension

Bild: Henrik Montgomery/TT

Fyra av tio företagare saknar tjänstepensionsavsättningar till ägarna eller de anställda, visar nya beräkningar från Länsförsäkringar.

41,4 procent av företagen med 1 till 20 anställda tjänstepensionsavsättningar, enligt nya beräkningar från Länsförsäkringar. Bland handelsbolagen är det 52,2 procent som inte gör pensionsavsättningar, bland de enskilda firmorna är det 63,7 procent och i aktiebolagen 31,4 procent.

– Om man arbetar länge utan att ha tjänstepension kan man få väsentligt lägre pension. Eftersom tjänstepensionen innehåller viktiga skydd i form av sjukförsäkring och efterlevandeskydd riskerar många även ett betydligt sämre skydd vid långvarig sjukdom, olycksfall och dödsfall. Därför är det viktigt att både som företagare och som anställd i mindre företag försöka skaffa sig hela bilden av vad avsaknad av tjänstepension kan betyda för framtiden, säger Trifa Chireh, pensionsekonom på Länsförsäkringar, i ett pressmeddelande.

Pressmeddelande: 4 av 10 småföretag saknar avsättning till tjänstepension