DEN GLOBALA KONJUNKTUREN

Bild: Janerik Henriksson/TT

Svagare global tillväxt tynger Sverige

Svensk ekonomi bromsar in när den globala tillväxten är svagare till följd av störningar i värdekedjor och snabb åtstramning. Det visar industriekonomernas senaste bedömning.

Nyhetsbyrån Direkt skriver om Teknikföretagens och Industriarbetsgivarnas nya konjunkturprognos.

Försämrade utsikter för en normalisering av världsekonomin dämpar den svenska exporten och investeringar, skriver nyhetsbyrån. Även en högre inflation och fortsatta styrräntehöjningar liksom stigande bolåneräntor påvekar hushållens konsumtion.

Industriekonomerna räknar dessutom med en recession i USA under kommande år. Och BNP i Sverige väntas öka med 2,5 procent i år och endast 1,0 procent 2023.

Bygginvesteringar i Sverige väntas även minska under nästa år på grund av cementbristen, skriver nyhetsbyrån.

Mer om rapporten: Teknikföretagen/Industriarbetsgivarna: Ur askan i elden