Slut på pandemiersättningar efter 1 oktober

Bild: Jessica Gow/TT

Från och med den 1 oktober upphör de tillfälliga ersättningar som regeringen införde under pandemin – bland annat ersättning för karens och riskgruppsersättningar, skriver Försäkringskassan i ett pressmeddelande.

Även de undantag som regeringen beslutat om gällande läkarintyg slutar att gälla. I och med det upphör också Försäkringskassans tillfälliga hantering av läkarintyg. Det betyder att läkarintyg kommer behövas från och med dag 8 i sjukperioden, samma regler gäller för VAB, skriver Försäkringskassan i ett pressmeddelande.

Försäkringskassan: Pandemiersättningar upphör från och med 1 oktober