DET SVENSKA SKATTETRYCKET

Skatteforskaren: Skrota 3:12-reglerna

Bild: Henrik Montgomery/TT

De omdebatterade 3:12-reglerna måste förändras, menar skatteforskaren Håkan Selin. I en ny rapport lyfter han hur skatten kan omformas för att gynna näringslivet, skriver Di.

3:12-reglerna, även kallade ”Entreprenörsskatten”, har fått regelbunden kritik sen de infördes. Håkan Selin, verksam vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU), anser att det största problemet med reglerna är skillnaden i hur fåmansbolag och flermansbolag beskattas.

Håkan Selin menar att den finska modellen är att föredra, där samtliga onoterade bolag beskattas likartat. Januariöverenskommelsen fastslog att en utredning för förenkling av 3:12 skulle utföras, men hittills har löftet inte infriats.

– Jag anser att man bör överväga en större reform. Jag utesluter inte att det är mödan värt att helt byta system. Många argumenterar för en stor skatteomläggning, där skulle en kursändring av 3:12 kunna vara en naturlig del, säger Håkan Selin till Di.

Di: ”Den enklaste lösningen på 3:12-problematiken vore att likställa skatterna på arbete och kapital”