DEN GLOBALA KONJUNKTUREN

Sänkt tillväxtprognos för Finland

Sänkt tillväxtprognos och varning för recession i Finland. Arkivbild Bild: Janerik Henriksson/TT

Ekonomi (TT)

Finlands finansdepartement sänker sin prognos för BNP-tillväxten för 2022 till 1,4 procent. Samtidigt utfärdas en varning för recession om Ukrainakriget drar ut på tiden.

"Risken för att Finland drabbas av recession, det vill säga en situation där landets bruttonationalprodukt (BNP) sjunker under två kvartal i följd, ökar då kriget fortsätter", skriver departementet i ett pressmeddelande.

Tillväxten väntas fortsätta bromsa in till 1,1 procent 2023, varpå det väntas en svag återhämtning av tillväxttakten till 1,3 procent 2024.

"Rysslands invasion av Ukraina, som inleddes i slutet av februari, pågår fortfarande och försämrar de ekonomiska utsikterna. Den ekonomiska tillväxten avtar medan inflationen tilltar mer än väntat", skriver departementet.

Prognosen bygger på att de sanktioner som riktats mot Ryssland förblir i kraft och att covid-19-pandemin inte tar fart igen.

Enligt prognosen kommer inflationen i snitt bli 5,8 procent 2022.

"Den tilltagande inflationen minskar hushållens köpkraft och konsumtionsmöjligheter. Konsumenternas försvagade förtroende för sin egen ekonomi kan få dem att senarelägga sin konsumtion. Tillväxten inom sysselsättningen upprätthåller dock hushållens inkomster", skriver departementet.