DET SVENSKA SKATTETRYCKET

Regeringen vill ha bättre översyn av hushållens förmögenhet

Finansminister Magdalena Andersson. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Regeringen vill återinföra möjligheten att föra statistik på hushållens förmögenhet. Syftet är att skapa underlag för analys, forskning och utvärdering. Men enligt Johan Fall, skattechef på Svenskt Näringsliv är det här ett sätt att kratta i manegen för en framtida förmögenhetsskatt.

Efter att den borgerliga regeringen tog bort förmögenhetskatten 2007 tog de också bort möjligheten till att ta in individuella uppgifter över hushållens förmögenhet, en förutsättning för beskattning.

Men nu vill finansministern, Magdalena Andersson (S) ta fram uppgifterna igen, skriver SVT Nyheter.

I samband med en utredning som tillsattes i januari sa Magdalena Andersson att bättre statistik över fördelning av inkomster, förmögenheter och skulder är viktigt i arbetet med att bekämpa den ekonomiska ojämlikheten.

– Man behöver kunna se hur folkhälsan påverkas av förmögenhetsställning. Man behöver veta vad som händer om man ändrar ett bidragssystem, ett skattesystem, amorteringskrav, och så vidare, säger även Per Håkansson, särskild utredare för utredningen om statistik över hushållens tillgångar och skulder.

Enligt Johan Fall, skattechef på Svenskt Näringsliv, är det inte en långsökt tanke att det här förmögenhetsregistret bereder väg för en framtida förmögenhetsskatt.

”Redan tidigare har registerutredningen mött kritik, eftersom det riskerar innebära allvarliga ingrepp i den personliga integriteten. Därtill kommer säkerhetsaspekter. Registret kan riskera att bli ett brottsverktyg om känslig och personlig information hamnar i orätta händer”, skriver han i ett debattinlägg på (Realtid 4 juni 2021).

Fall kräver ett snabbt och tydligt besked att förmögenhetsskatten en gång för alla förpassats till historien.

”För att understryka detta behöver också utredningen om förmögenhetsregister läggas ner snarast”, skriver han.

SVT Nyheter: Svenskarnas förmögenhet ska följas på individnivå

Realtid: Återinför inte förmögenhetsskatten och skrota registerutredningen