DEN SVENSKA SJUKVÅRDEN

Regeringen vill försvåra för vårdförsäkringar – riskerar att öka vårdköerna

Bild: Mostphotos, privat

Regeringen vill strypa tillgången till privata sjukvårdsförsäkringar. Det skulle inte bara vara skadligt för företagen utan skulle även slå mot en redan ansträngd svensk sjukvård, varnar Kristina Ström Olsson på If. ”Det samlade vårdutbudet skulle minska och väntetiderna till specialistvård bli längre”, säger hon.

En utredning om privata sjukvårdsförsäkringars påverkan på offentligt finansierad hälso- och sjukvård har nyligen lagt förslag som kan komma att försvåra för vårdföretag att ta emot försäkringspatienter. Socialdemokraterna har också nyligen uttalat att man vill förhindra vårdföretag, som har skattefinansierade patienter, att också ge vård till försäkringspatienter. Dessa åtgärder riskerar att få allvarliga konsekvenser för företagen, ekonomin och välfärden, varnar Kristina Ström Olsson, nordisk hälsostrateg på försäkringsbolaget If.

Ett försvårande för privata sjukvårdsförsäkringar skulle påverka cirka 700 000 svenskar som i dag har tillgång till en privat sjukvårdsförsäkring, de flesta genom de företag de är anställda hos.

– Om möjligheten till sjukvårdsförsäkringar försvann skulle även det samlade vårdutbudet minska och väntetiderna till specialistvård bli längre. Det handlar om 25 000 operationer och 250 000 behandlingar inom specialistvården per år. Dessutom skulle innovativa och digitala lösningar och processer på området som utvecklas med hjälp av försäkringsbolagen sannolikt också försvinna, säger Kristina Ström Olsson till TN.

”Felriktad kritik”

Kritiken mot sjukvårdsförsäkringar är felriktad, menar Kristina Ström Olsson.

– Sjukvårdsförsäkringen fyller en viktig funktion och tillgodoser människors behov av vård genom tidiga insatser. Blickar vi tio år framåt så ser utmaningarna ännu större ut dels med tanke på den demografiska utvecklingen och dels på grund av att medborgarna är mer informerade om vården och ställer allt högre krav på vilken vård de får och hur tillgänglig den är.

Vidare anser Kristina Ström Olsson att man måste få till en mer konstruktiv och bred diskussion om vilka möjligheter som finns för att lösa utmaningarna. En fråga som går bortom sjukvårdsförsäkringar och även handlar bland annat om vårdens effektiviseringar, genom till exempel organisation, styrning, digitala lösningar, prevention och delaktighet från patient.

– Hur man kan lösa de knutar som finns i den offentliga vården och framför allt hur vi kan få en modern och effektiv vård för alla i framtiden? För att komma dit måste man tänka nytt och vara öppen för de fungerande lösningar som finns idag.

Stor vårdskuld

Det är särskilt angeläget i och med att vi fortfarande befinner oss i en pandemi, att det finns en stor vårdskuld att betala tillbaka och att det finns stora utmaningar i offentligvården, både vad gäller väntetider till specialistvård men också samordning, menar hon.

– I allt detta är sjukvårdsförsäkringar ett supplement som tillför vårdresurser och fungerar som ett stöd för företag att ta sitt arbetsmiljöansvar och hjälpa människor att få tidig och rätt vård. På så sätt kan man både bidra till att tillföra resurser till den samlade vården men också främja arbetsförmågan vilket är viktigt för samhället i stort, inte bara individen och företagaren, säger hon.