KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Regeringen: Sätt fart på elektrifieringen

Elektrifieringen måste ta fart, enligt regeringen. Arkivbild. Bild: Adam Ihse/TT

Ekonomi (TT)

Regeringen vill få fart på omställningen till eldrift av olika transportslag, därför får en rad olika myndigheter olika utredningsuppdrag.

Här är myndigheterna och uppdragen de får:

· Trafikanalys ska analysera incitament för ökad användning av både landström, när fartyg ligger vid kaj, och laddström, för att ladda batterier för eldrift i hamnar. Trafikanalys ska analysera förutsättningarna för eldrivna fartyg i Sverige.

· Trafikanalys ska också göra en analys av den eldrivna fordonsflottan och en beskriva den möjliga utveckling fram till 2030.

· Energimyndigheten ska analysera hur klimatpremier kan användas för att få i gång eldrift av flygplan. Transportstyrelsen ska också redovisa hur myndigheten jobbar inför att Sverige väntas bli tillverkarland för elflygplan.

· Boverket ska berätta hur utbyggnaden av laddinfrastruktur för väg- och sjötransporter kan påverka myndighetens verksamhetsområde.

· Naturvårdsverket ska analysera miljöeffekterna av elektrifieringen av transporter.