KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Regeringen går vidare med undantag för Cementa

Näringsminister Ibrahim Baylan (t.v.) och miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) håller pressträff om Cementa och kalkbrytning på Gotland. Arkivbild. Bild: Erik Simander/TT

Regeringen går vidare till riksdagen med en proposition till undantagslag för att Cementa ska kunna fortsätta bryta kalk på Gotland ytterligare en tid. Det bekräftas på en presskonferens.

Näringsminister Ibrahim Baylan (S) och miljö- och klimatminister Per Bolund presenterar åtgärden på pressträffen. Cementa får fortsätta bryta kalk på Gotland med ett tidsbegränsat tillstånd, meddelar de. Tillståndet går ut den 31 oktober och regeringen har nu beslutat att förlänga det.

– De (besluten) syftar till att möta en allvarlig situation, säger näringsminister Ibrahim Baylan (S).

– Det skulle bli en mycket allvarlig situation om vi fick ett driftstopp, säger han vidare.

Ett driftstopp hos Cementa bedöms leda till brist på cement inom kort, uppger Baylan vidare.

Tillståndet ska ges inom det befintliga tillståndet, det är inte ett nytt tillstånd, betonar han. Förut har regeringen talat om en tillfällig förlängning på åtta månader, nu är man inte lika tydlig med hur lång den blir.

– Bedömningen görs utifrån de fakta som kommit från verksamheten, men vi kommer att ta hänsyn till frågan om tidsförlängningen i nästa steg, säger Per Bolund.

Lagrådet ansåg att regeringens förslag dels stred mot kravet på beredning, det vill säga hur ett lagförslag ska arbetas fram, dels mot principen att en lag ska gälla generellt för alla och inte vara tillkommet för att lösa en enskild persons eller företags problem. Dessutom kan det skada tilltron till rättssystemet, påpekade juristerna i Lagrådet eftersom det är ett sätt att runda Mark- och miljöverdomstolens utslag om tillståndet för Cementas kalkbrytning.

– Lagrådets kritik mot de här förslagen är allvarlig och det är inte något som regeringen tar lätt på, säger Ibrahim Baylan.

Han betonar att det är en mycket komplicerad fråga där regeringen tagit beslut för att möta en allvarlig situation.

För att minska sårbarheten kommer det att krävas ytterligare kraftansträngningar från olika intressenter, påpekar miljö- och klimatminister Per Bolund (MP).

– Det är inte en kris som kan lösas med en åtgärd, säger Bolund.

Regeringen har föreslagit en rad insatser i budgetpropositionen, säger han vidare.

Stockholms Handelskammare hoppas att riksdagens partier röstar ja.

– Byggstopp i november, uteblivet eller försenat byggande och omfattande varsel som följd kan inte tillåtas vara ett alternativ. Det är det sista Sverige behöver efter en pandemi som utgjort en svår prövning för ekonomin och hela samhället, säger Andreas Hatzigeorgiou.

Fakta om krisen

  • Domstolen avvisade den 6 juli i år företagets ansökan eftersom den miljökonsekvensbeskrivning företaget hade lämnat in inte, enligt domstolen, höll måttet.
  • Ansökan avsåg att få fortsätta och utöka brytningen av kalk i Slite i 20 år till, efter den 31 oktober i år.
  • Det förslag regeringen har laborerat med innebär tillfälliga ändringar i miljöbalken för att bolaget ska kunna fortsätta bryta sten som ännu inte har brutits inom ramen för det nuvarande tillståndet.

TT / TN