DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Nya byggprognosen – ett skott i mörkret

Byggutsikter med skum belysning. Arkivbild. Bild: Izabelle Nordfjell/TT

Ekonomi (TT)

Osäkerheten är så stor, så en prognos blir helt meningslös. Så lyder byggbranschens normalt återkommande utsikter för byggindustrin.

Cementas drifttillstånd står förstås i fokus.

En prognos utan en prognos. Ungefär så kan Byggföretagens färska utsikter för nästa år beskrivas.

"Cementkrisen omöjliggör en regelrätt konjunkturbedömning för 2022. Det är en mängd olika politiska och juridiska beslut som ska tas inom kort. Beroende på hur de faller ut kan cementkrisen få väldigt olika utfall", skriver Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen, i en kommentar till byggprognosen för nästa år i ett mejl till TT.

Stora varsel hotar

Branschen har vid flera tillfällen målat upp ett stopp för Cementas fortsatta drift på Gotland som en fullständig katastrof för byggbolagen. Någon annan cement finns i praktiken inte att tillgå i det kortare perspektivet. Ett stopp för Cementa skulle därmed utlösa jättevarsel för byggföretagen som i det närmaste inte skulle kunna utöva sin verksamhet längre.

"Bygg- och anläggningsbranschen har en avgörande roll för återstarten av Sverige efter coronapandemin. Därför är den inhemska cementtillverkningen så viktig för jobben, ekonomin och klimatet", skriver Catharina Elmsäter-Svärd.

Den osäkra framtiden gör att Byggföretagen nöjer sig med att konstatera att 2021 blev ett oväntat starkt år.

Rekordmånga bostäder

Antalet påbörjade bostäder 2021 bedöms landa på 65 500, vilket är det högsta antalet hittills, starkare än tidigare rekordår 2017 då 64 000 bostäder byggstartades. Under 2020 påbörjades 55 000 bostäder, enligt branschorganisationen.

Investeringar i nya lokaler sjönk dock, både i det privata och i det offentliga, minus fem procent första halvåret 2021. På den privata sidan var det framför allt byggandet av nya lokaler för handeln som minskade.

Och bygginvesteringarna i nya anläggningar föll ännu mer, nio procent första halvåret jämfört med samma tid i fjol. Men nu har återhämtningen efter pandemin kommit igång på allvar, vilket gör att Byggföretagen räknar med att nedgången i anläggningsinvesteringar stannar på tre procent för helåret 2021.

Sammantaget gör den goda farten i bostadssektorn att bygginvesteringarna ökar med tre procent i år jämfört med förra året.

Olle Lindström/TT