DEBATTEN OM MINIMILÖNER

Ny röststrid om minimilöner

EU:s förslag om minimilöner har lagts fram av arbetsmarknadskommissionären Nicolas Schmit från Luxemburg. Arkivfoto. Bild: Virginia Mayo/AP/TT

EU (TT:s korrespondent)

Dags att börja slutförhandla om minimilöner i EU? Eller försöka ändra förslaget ännu en gång?

Frågan ställs nu till EU-parlamentets ledamöter som under torsdagen röstar om den linje som parlamentets arbetsmarknadsutskott godkände för två veckor sedan.

Utskottets linje ogillas skarpt av många ledamöter från Sverige och Danmark som oroas över att minimilönsförslaget i slutändan ska hota den nordiska lönesättningsmodellen. De nordiska ledamöterna har därför tvingat fram torsdagens omröstning, trots att de förlorade stort när utskottet röstade om samma sak.

Om den svensk-danska motståndslinjen nu lyckas få stöd av en majoritet kommer hela parlamentet att få rösta om nya ändringsförslag när man samlas i Strasbourg i december. Resultatet av dagens röstande väntas vid 13-tiden.

Oavsett hur det går under torsdagen återstår fortfarande många steg innan minimilönsförslaget kan bli verklighet. EU-ländernas regeringar har fortfarande inte kunnat enas om sin syn på saken och behöver sedan dessutom gå in i kompromissförhandlingar med EU-parlamentet innan slutresultatet är klart.

Wiktor Nummelin/TT