DEBATTEN OM MINIMILÖNER

Ny nordisk förlust om minimilöner

EU:s förslag om minimilöner har lagts fram av arbetsmarknadskommissionären Nicolas Schmit från Luxemburg. Arkivfoto. Bild: Virginia Mayo/AP/TT

EU (TT:s korrespondent)

Under torsdagen förlorade Sverige en strid om lägstalönerna när Arbetsmarknadsutskottets linje bekräftades av hela EU-parlamentet. ”Det här riskerar att våra svenska kollektivavtal ska tolkas av EU-domstolen”, säger Karolina Löf, Svenskt Näringsliv, till Di.

Med röstsiffrorna 443 mot 192 och 58 nedlagda godkände ledamöterna under torsdagen den linje som utskottet slog fast redan för två veckor sedan.

Utskottets linje ogillas dock skarpt av många ledamöter från Sverige och Danmark som oroas över att minimilönsförslaget i slutändan ska hota den nordiska lönesättningsmodellen. De nordiska ledamöterna hade därför tvingat fram torsdagens omröstning, trots att de förlorade stort när utskottet röstade om samma sak.

Trots det nordiska bakslaget under torsdagen återstår fortfarande många steg innan minimilönsförslaget kan bli verklighet. EU-ländernas regeringar har fortfarande inte kunnat enas om sin syn på saken och behöver sedan dessutom gå in i kompromissförhandlingar med EU-parlamentet innan slutresultatet är klart.

EU är på väg att gå utanför sina befogenheter enligt EU-fördraget, anser Karolina Löf, arbetsrättsjurist på Svenskt Näringsliv och menar att lagstiftad minimilön strider mot den svenska lönebildningsmodellen.

– Det är ett stort kliv mot en europeisk arbetsmarknadsmodell. Det här riskerar att våra svenska kollektivavtal ska tolkas av EU-domstolen. Det skapar en oförutsägbarhet och osäkerhet som inte gynnar företagande eller partsrelationer, säger hon till Dagens Industri.

Även Abir Al-Sahlani (C) beklagar utfallet.

– Europaparlamentet får inte säga sitt om minimilöner, det är förkastligt. Det är att göra narr av demokratin och förloraren är svensk lönebildning. Europaparlamentet utsätter svenska arbetstagare och företag utsatta för en reell fara. Vi har jobbat outtröttligt. Men det var till föga tröst, säger Abir Al-Sahlani i ett pressmeddelande.