HOTEN MOT SKOGSBRUKET

Ledare: Total oförståelse för hur skogsbruk bedrivs

EU:s nyligen publicerade skogsstrategi är problematisk och sätter äganderätten i skogen på sin spets, skriver DI:s ledarskribent Tobias Wikström.

Bild: Johan Gunséus / TT

I skogsstrategin, som är en del av EU:s Green Deal och förslagspaketet ”Fit for 55”, framgår det att användningen av skogens råvaror ses som något problematiskt som måste begränsas. Men man verkar visa total oförståelse för hur skogsbruk bedrivs, skriver Wikström.

”Varför skulle man inte använda träden när de börjar sluta växa (och plantera nytt), det är väl det klimatsmartaste man kan göra? Och varför är kalhyggen sämre för klimatet än annan typ av avverkning? Det tycks vara andra bevekelsegrunder som har styrt arbetet med skogsstrategin”, skriver han.

Faran med kommissionens syn på skogen är att den kan bli en del av EU-lagstiftning. Det kommer att aktivera de starka krafter i Sverige som motverkar ett ekonomiskt rationellt skogsbruk, antingen det är statliga myndigheter och deras tjänstemän eller miljöorganisationer. Skogsägarna kommer att möta ett kompakt motstånd.

För Sveriges del kan det kan sätta utomordentligt stora värden på spel då 10 procent av jobben och förädlingsvärdet i svensk industri.

I sammanhanget är det dock hoppgivande att Sveriges kommissionär Ylva Johansson såväl som EU-minister Hans Dahlgren och statsminister Stefan Löfven uttryckt tveksamhet inför skogsstrategin.

Dagens Industri: Total oförståelse för hur skogsbruk bedrivs