DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

KI: Starka signaler från industrin

Stämningen i tillverkningsindustrin lyfter, enligt Konjunkturinstitutets barometerindikator för oktober. Arkivbild Bild: Anders Wiklund/TT

Ekonomi (TT)

Det kommer starka signaler från tillverkningsindustrin, konstaterar Konjunkturinstitutet (KI) i sin barometerindikator för oktober.

Barometerindikatorn i oktober steg 0,6 enheter till 120, upp från 119,4 i september.

Hushållens konfidensindikator backar dock för andra månaden i rad och börjar nu närma sig historiska snittnivåer, enligt KI. Denna indikator sjunker 3,5 enheter till 103,1.

Bland annat har hushållens inställning till inköp av kapitalvaror och synen på den svenska ekonomin försämrats.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg något och pekar på ett mycket starkare stämningsläge än normalt.

Detaljhandelns konfidensindikator steg samtidigt för andra månaden i rad, från 115,7 till 117,0.

"Ökningen förklaras av att företagens försäljningsvolym stigit förhållandevis mycket. Att ökningen i indikatorn inte blev större förklaras av att företagen inte har lika höga förväntningar på framtida försäljningsvolym", skriver KI.

Tjänstesektorns konfidensindikator ökade marginellt i oktober till 112,2.