RÄNTAN OCH INFLATIONEN

Inflationen eldas på av höga energipriser

Bild: Johan Nilsson/TT

Inflationen mätt med KPIF är ovanligt hög just nu. Men en stor del av uppgången förklaras av höga energipriser och kan indikera en enbart tillfällig uppgång, visar statistik för Ekonomifakta.

För att få en mer rättvis bild av inflationen idag måste man rensa för de mest varierande priserna. En sådan modell finns i Riksbanken ”Trim85” där man har tagit bort 7,5 procent av de högsta respektive lägsta prisförändringstakterna varje månad för de undergrupper som ingår i KPIF.

Den visar att inflationen ligger betydligt lägre än KPIF.

Det är viktigt att tydliggöra skillnaden eftersom det enbart är tecknen på en långtgående inflation som motiverar eventuella åtstramningar bland världens centralbanker.

Det är inte alltid lätt att bedöma om inflationen långtgående eller övergående, därför måste man studera fler variabler än bara olika inflationsmått för att få en bild av läget i ekonomin, konstaterar Ekonomifakta.

Ekonomifakta: Olika mått på inflation

Olika mått på inflation

KPIF: KPI med fast ränta. Det vill säga ett mått på inflationen som exkluderar effekten av förändrade räntesatser. Används som målvariabel av SCB.

KPIF-XE: En form av KPIF som exkluderar energipriser.

Trim85: En annan form av KPIF rensat för priser som varierar mycket en viss månad. Här har man tagit bort 7,5 procent av de högsta respektive lägsta prisförändringstakterna varje månad för de undergrupper som ingår i KPIF. I detta mått återstår således 85 procent av KPIF:s totala viktsumma.

Källa: Ekonomifakta, Riksbanken