DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Hushållens lånande saktar in

Tillväxttakten på svenskarnas lån avtar. Arkivbild. Bild: Tomas Oneborg/SvD/TT

Ekonomi (TT)

Tillväxten i utlåningen till hushållen sjönk i augusti till 5,6 procent i årstakt, enligt statistik från SCB. I juli låg utlåningen på 5,9 procent och i juni på 6,2 procent.

Bostadslånen utgjorde 82 procent av lånestocken, medan konsumtionslån stod för 6 procent. Konsumtionslånen växte med 5,4 procent i augusti, vilket är den lägsta nivån sedan maj 2021.

Statistiken visar också att bostadslån från så kallade bostadskreditinstitut, det vill säga andra aktörer än bankerna, ökade med 31,9 procent i årstakt i augusti.