DEN GLOBALA KONJUNKTUREN

Fortsatt inflationstryck inom EU

Inflationstrycket inom EU fortsätter att vara högt. Arkivbild. Bild: Michael Sohn/AP/TT

Ekonomi (TT-Bloomberg)

Inflationstakten i euroområdet uppgick till 8,6 procent enligt preliminära siffror.

Detta var något högre än marknadens förväntningar som låg på 8,5 procent och en ökning jämfört med maj (8,1 procent).