DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Fallande framtidstro hos handlarna

Många handlare hade hoppats på att få avsluta 2021 starkt, med julförsäljning och mellandagsrea, men påverkades negativt av nya restriktioner. Arkivbild. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Ekonomi (TT)

Framtidsförväntningarna hos handlarna sjunker under inledningen av 2022, särskilt inom den fysiska handeln. Bara inom e-handeln kvarstår den positiva framtidstron, visar Handelsbarometern för januari månad.

De restriktioner som trädde i kraft i december har inverkat mycket negativt på butikshandeln, enligt Svenska Handel. I januari sjunker framtidsindikatorn med 12,1 enheter till 89,0 vilket innebär att butikernas framtidstro befinner sig under den neutrala nivån, 100, och att segmentet nu har negativa framtidsutsikter.

Mest pessimistiskt är det inom sällanköpsvaruhandeln.

"Vi vet med oss att sällanköpsvaruhandeln är den bransch som drabbas hårdast av restriktioner och uppmaningar till hemmajobb och att undvika större sociala sammanhang, vilket återigen bevisas i månadens mätning, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel, i ett pressmeddelande.

Framtidsförväntningarna minskade visserligen även hos e-handlarna, men är trots detta fortsatt positiva.

"Vi har sett att e-handeln gått starkt under pandemin och det är inte förvånande att det nu enbart är e-handlare som har positiva framtidsförväntningar. Tappet kanske är något större än förväntat, men en av förklaringarna kan vara el-, bensin- och dieselpriser som skjutit i höjden, vilket givetvis påverkar övrig konsumtion", säger Karin Johansson.