FRIHANDELNS FRAMTID

EU och Nya Zeeland sluter frihandelsavtal

European Commission President Ursula von der Leyen waits for the start of a round table meeting at a NATO summit in Madrid, Spain on Wednesday, June 29, 2022. North Atlantic Treaty Organization heads of state meet for a NATO summit in Madrid from Tuesday through Thursday. (AP Photo/Bernat Armangue) VLM365 Bild: Bernat Armangue

Ekonomi (TT-AFP)

Efter fyra års förhandlingar har EU och Nya Zeeland slutit ett frihandelsavtal, meddelar EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen.

"Det här är ett historiskt ögonblick i vår ekonomiska samverkan", säger von der Leyen och Nya Zeelands premiärminister Jacinda Ardern i ett gemensamt uttalande.

Avtalet för samman två ekonomier av helt olika storlekar. Nya Zeeland har fem miljoner invånare, att jämföra med EU:s 450 miljoner.

Om avtalet går igenom ratificeringsprocessen och godkänns av EU-parlamentet och samtliga EU-medlemmar kommer det att öppna för frihandel inom en rad marknader, såsom finanstjänster, telekommunikation och transporter.

Internationella handelsavtal har varit en prioriterad fråga för EU men framstegen har varit få de senaste åren. För närvarande för EU samtal om handelsavtal med Indien, Indonesien och Australien.

Svenskt Näringsliv: ”Avtalet kommer att underlätta för företagen”