Så missgynnar det offentliga kvinnliga företagare

Bild: BERTIL ERICSON

Pandemin bidrar till ekonomisk ojämställdhet samtidigt som det offentliga missgynnar kvinnor när det kommer till finansiellt stöd till företag. Det framgår i ett pressmeddelande från Jämställdhetsmyndigheten.

– I stort sett kvarstår samma ojämställdhetsproblem som tidigare utredningar har visat. Kvinnorna närmar sig när det gäller lönerna, men männen drar ifrån när det gäller inkomst av kapital, till exempel räntor och aktieutdelningar. Totalt finns det ett inkomstgap på omkring 20 procent, säger Eberhard Stüber, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten, i pressmeddelandet.

Myndigheten har lämnat över en rapport till regeringen som går igenom vilka möjligheter och villkor kvinnor och män har till att försörja sig.

– Sedan covid-19 drabbade Sverige har lönerna sjunkit mer för kvinnor än för män, och mest för kvinnorna med lägst inkomster, säger Eberhard Stüber.

Rapporten visar även att skattemedel för att stödja företagare främst går till mansdominerade branscher.

– De här stödsystemen skulle kunna stödja ett jämställt företagande på ett bättre sätt än i dag, när myndigheter snarare premierar män. Där skillnaden är som störst blir mäns ansökningar beviljade dubbelt så ofta jämfört med kvinnor, säger Eberhard Stüber.

Jämställdhetsmyndigheten: FORTSATTA PROBLEM MED ATT NÅ EKONOMISK JÄMSTÄLLDHET