DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Arbetskraftsbristen lika stor som 2018

En it-tekniker, en it-tekniker, vad som helst för en it-tekniker. Arkivbild. Bild: Jonas Ekströmer/TT

Ekonomi (TT)

Nu ropar företagen desperat efter folk att anställa, men tillgången på arbetskraft är långt i från tillräcklig, enligt Stockholms Handelskammare.

Innan pandemin slog till rådde stor brist på vissa yrkesgrupper, som ekonomer, jurister och personal som kan it och digitalisering. Sedan blev det tvärstopp i ekonomin när viruset kom, men nu återhämtar sig företagen snabbt. Men inte utan problem, visar Stockholms Handelskammares färska rapport.

– Vi ser att bristen på arbetskraft är tillbaka på toppnivåer, som de som uppmättes 2018, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

Strukturella brister

Orsakerna är framför allt två, förklarar han. Dels går konjunkturen snabbt uppåt, och det skapar stor efterfrågan, men det handlar också om strukturella brister. Det har rått brist på exempelvis ingenjörer och it-kunnigt folk under lång tid – det utbildas helt enkelt för få.

– En liten del av arbetskraftsbristen beror på pandemin, i branscher som haft snabba ned- och uppgångar.

Inom exempelvis hotell- och restaurangbranschen råder därför brist, där har många som tvingades lämna sina jobb nu hoppat över till andra branscher.

Samtidigt är arbetslösheten riktigt hög i Sverige. Enligt EU:s sätt att mäta ligger den fjärde högst i hela EU. Arbetsförmedlingens siffror från 30 augusti i år visar på en arbetslöshet på 7,8 procent. Men kruxet är att de som går utan jobb inte har den kunskap som företagen efterfrågar. Stefan Westerberg tycker att detta är exempel på bristande matchning.

– Vi har ett stort antal arbetslösa, men inte med den kompetens som efterfrågas. Sverige måste bli bättre på kompetensförsörjning. Utbildningssystemet måste beakta vilka yrken som behövs.

Men varken it-folk, jurister eller eller ekonomer blir färdigutbildade i en handvändning ens om utbildningarna skulle utökas bums. Det är lång "leveranstid" på dem, och så har det alltid varit.

Bostäder saknas

Dessutom finns regionala skillnader. I Stockholm, där bristen är särskilt stor, hindras kompetensförsörjningen av den stora bostadsbristen.

– En stor andel av företagen har misslyckats med rekryteringar på grund av bristen på bostäder.

Stefan Westerberg ser framför allt två områden som politiken måste förbättra för att företagen ska kunna hitta folk att anställa.

– Dels bostadsmarknaden, den behöver bli tillgänglig för fler människor. Och så måste utbildningspolitiken anpassas bättre till företagens behov.

Johanna Cederblad/TT

Fakta

Mellan första och andra kvartalet i år ökade antalet vakanser i Sverige med 56 procent, till 36 370.

Sett ett år tillbaka är ökningen till 95 procent.

Stockholm står ensamt för 42 procent av alla vakanser, 15 187 lediga jobb som inte fylls finns. Stockholms högsta notering i vakanser innan pandemin var 16 491.

Källa: Stockholms Handelskammare