DEN AKUTA ELKRISEN

Analys: Sverige bör haka på trenden för ny kärnkraft i Europa

Bild: Jean-Francois Badias

Flera europeiska länder banar väg för ny kärnkraft. Här borde Sverige följa exemplet, skriver Teknikföretagen i sin omvärldsanalys av energipolitiken i Norra Europa.

Storbritannien, Norge, Finland, Danmark, Tyskland, Frankrike, Polen och Belgien hör till de undersökta länderna som vill inkludera kärnkraften, bland annat små modulära reaktorer, SMR, i framtidens klimatneutrala energimix. Det här är en trend som Sverige borde följa.

– Vi har nu goda förutsättningar att bli världsledande i den gröna omställningen, men för att framtidsinvesteringarna verkligen ska genomföras krävs tilltro till elsystemet, säger Miriam Munnich Vass som är ansvarig för Energi- och klimatfrågor på Teknikföretagen.

Om Sverige ska kunna möta ett fördubblat elbehov inom 25 år måste vi undanröja dagens hinder och osäkerheter för att etablera ny kärnkraft. Och för det krävs politisk långsiktighet, som idag lyser med sin frånvaro.

Förhoppningsvis kan även Sverige lättare hantera de stora utmaningarna som finns på elområdet och samtidigt bidra till att Europa kan frigöra sig från beroendet av rysk naturgas, bedömer Teknikföretagen.

Pressmeddelande: Även Sverige bör gå från ord till handling och bana väg för ny kärnkraft