39 förslag som ska lyfta byggindustrin

Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef på Byggföretagen.

Inför valet i höst lanserar Byggföretagen en näringspolitisk reformagenda. ”Sverige förtjänar bättre”, säger Tanja Rasmusson.

– Det behövs en politisk helhetssyn som på ett vassare sätt än i dag balanserar tillväxt och klimatutmaningar. Sverige förtjänar bättre än bostadsbrist, regelkrångel och osäkra råvaruleveranser, säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen, i ett pressmeddelande.

Reformagendan rymmer 39 policyförslag inom nio olika ämnesområden. Förslagen handlar bland annat om mer bostadsbyggande och en miljölagstiftning som underlättar industriell utveckling.

– Förhoppningen är att få till en samhällsbyggnadskommission bestående av politiker och näringslivet – som tillsammans tittar brett på frågorna. I bästa fall kan en nytillträdd regering eller kommunledning snabbt tillsätta utredningar eller ta initiativ som går i riktningen Byggföretagen pekar ut, säger Tanja Rasmusson.

Byggföretagen: Bygg­företagen lanserar näringspolitisk reformagenda

Byggföretagen: Frågor & svar om Bygg­företagens näringspolitiska reformagenda