RÄNTAN OCH INFLATIONEN

Inflationen i februari tolv procent

SCB presenterar inflationssiffror. Arkivbild. Bild: Janerik Henriksson/TT

Ekonomi (TT)

Inflationen i februari steg till 12,0 procent enligt måttet KPI. Det kan jämföras med 11,7 procent för januari, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Analytiker hade i snitt räknat med att inflationen – det vill säga konsumentprisökningen i årstakt – skulle ligga kvar på 11,7 procent, enligt en sammanställning från Bloomberg.