DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

SCB: Svensk BNP fortsatt uppåt

BNP växte i oktober enligt nya siffror från SCB. Arkivbild. Bild: Karin Wesslén / TT

Ekonomi (TT)

Sverige bruttonationalprodukt (BNP) ökade med 0,7 procent i oktober, enligt en preliminär BNP-indikator från Statistiska centralbyrån (SCB).

Aktiviteten i ekonomin var enligt SCB:s beräkningar 2 procent högre i oktober 2022 jämfört med samma månad året före.

”Total aktivitet i ekonomin fortsatte att växa även om bilden i det underliggande materialet var mer blandad. Tunga branschgrupper i näringslivet som företagstjänster, fastighetsförvaltning och tillverkningsindustri växte medan hushållskonsumtionen fortsatte ner”, säger Mattias Kain Wyatt, nationalekonom på SCB, i en kommentar.