DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Svensk ekonomi bromsar in mer än väntat

Svensk ekonomi bromsar in mer än väntat. Arkivbild. Bild: Janerik Henriksson/TT

Ekonomi (TT)

Svensk ekonomi bromsar mer än väntat. Hushållens konsumtion går ner och detaljhandeln går kräftgång.

Svensk BNP växte med 0,6 procent under tredje kvartalet, jämfört med föregående kvartal. På årsbasis var tillväxttakten 2,5 procent, enligt Statistiska Centralbyrån (SCB).

Det var lägre än den första preliminära beräkningen som släpptes för en månad sen och också sämre än vad ekonomerna i snitt hade räknat med. Enligt Bloombergs sammanställning spåddes en tillväxttakt på årsbasis på 2,9 procent.

Nedbrutet på detaljer minskade hushållens konsumtion med 0,2 procent jämfört med föregående kvartal. Minskade köp av livsmedel och möbler bidrog mest till nedgången.

Exporten ökade mer än importen vilket också bidrog till att dra ner BNP-tillväxten.

Samtidigt släppte SCB nya siffror om detaljhandelns utveckling i oktober, det vill säga inledningen av fjärde kvartalet, som visar på att hushållen fortsätter att handla mindre.

Försäljningsvolymen minskade med 1,3 procent jämfört med september, enligt säsongrensade och kalenderkorrigerade siffror. Jämfört med oktober i fjol har försäljningsvolymen minskat med hela 7,7 procent.