RÄNTAN OCH INFLATIONEN

Inflationen faller – elpriserna drar ned

En dyr matkorg: Arkivbild. Bild: Fredrik Sandberg /TT

Ekonomi (TT)

Inflationen föll till 9,3 i oktober enligt måttet KPIF. Exklusive energi skedde dock en fortsatt ökning.

En kraftig nedgång för elpriserna bidrar till att inflationen sjönk den senaste månaden. Jämfört med månaden innan sjönk elpriserna med nästan 24 procent, uppger Statistiska centralbyrån (SCB).

För de svenska hushållen finns det dock en rad andra poster som tynger:

Stigande räntekostnader bidrog med 1,8 procentenheter till inflationstakten.

En fortsatt bred prisuppgång på livsmedel och alkoholfria drycker noteras. Framförallt stiger priserna på grönsaker.

Drivmedelspriserna ökade dessutom i oktober. Detta hänger dock ihop med att den tillfälliga skattesänkningen nu upphörde.

"Elpriserna går ner i oktober men de är fortfarande högre än förra året. Inflationstakten enligt KPI blev högre än den enligt KPIF på grund av bolånens ökade räntesatser. Den effekten rensas bort från KPIF. I övrigt är de två måtten lika", skriver SCB i ett pressmeddelande.

Allt detta gör att exklusive energi uppgick inflationen till 7,9 procent enligt måttet KPIF. Det var dessutom högre än marknadens förväntningar som låg på 7,6 procent.

.