ENERGIPRISERNA

Grönt ljus för slopad skatt på drivmedel

EU:s ministerråd ger Sverige rätt att slopa energiskatten på bensin och diesel i tre månader. Det kan innebära ett flera kronor lägre bensinpris. Arkivbild. Bild: Beate Oma Dahle/NTB/TT

EU ger klartecken för Sverige att tillfälligt slopa energiskatten på bensin och diesel. Det kan sänka bensinpriset med omkring tre kronor och dieselpriset med en krona under tre månader.

En förutsättning är dock att den regering som tillträder vill använda sig av det nu beviljade undantaget från miniminivån för energiskatt i det aktuella EU-direktivet.

Beslutet togs som en enkel beslutspunkt på ett möte med EU-ländernas industri- och konkurrenskraftsministrar i Bryssel på torsdagen. Inget av de 26 andra EU-länderna har varit emot.

Beslutet är ett svar på den begäran om undantag som regeringen skickade till EU-kommissionen i maj, på uppdrag av riksdagen. Begäran gick ut på att få slopa energiskatten helt i som längst tre månader på drivmedel.

Leva upp till

Nu är det upp till den regering som tillträder om möjligheten ska användas. Ska Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna leva upp till sina vallöften om lägre drivmedelspriser måste de sannolikt använda sig av den.

– Det blir den tillträdande regeringen som får hantera det här i budgetarbetet, tjänstemännen är väl förberedda, sade den avgående finansministern Mikael Damberg (S) till TT inför EU-beslutet.

Enligt uppgift till TT från finansdepartementet ger beslutet möjlighet att reducera eller slopa energiskatten i tre månader, till exempel från november till och med januari. Men januari är slutmånad, det uppges inte gå att börja i januari och sluta i mars.

Hade avgjort

På frågan om den regering Damberg företräder hade slopat energiskatten om väljarna hade röstat för en fortsättning svarar han:

– Det är prisutvecklingen som avgör och hur höga priser vi hade sett när höstbudgeten ska läggas. Det hade varit avgörande för mig i alla fall, säger Damberg.

Om en tillträdande regering ska slopa energiskatten helt måste den rimligen också återkomma med ett förslag om en annan, tillfällig skattesänkning. Det handlar om den som varit kraft sedan den 1 maj och som upphör den sista september.

Den skulle ha inneburit en sänkning av literpriset på bensin och diesel med 1 krona och 30 öre på macken.

Skar emellan

Men en analys som statliga Konjunkturinstitutet gjorde i somras hävdade att drivmedelsbolagen hade skurit emellan och tagit hand om en del av skattesänkningen, särskilt på bensin. Priserna borde ha gått ner mer än vad de faktiskt gjorde, enligt Ki, om hela skattesänkningen hade fått genomslag i konsumenternas plånböcker.

– Vi hade inte räknat att så mycket skulle tas av bensinbolagen, säger Mikael Damberg.

Företrädare för bolagen har hävdat att Ki:s analys inte ger hela bilden, att frågan om priser är mer komplex.

Den tillfälliga sänkningen som gällt sedan maj och september ut innebar att energiskatten på drivmedel sänktes till den miniminivå som EU-länderna är överens om att energiskatten ska ligga på.

TT söker M, SD och KD för att höra om de avser att lägga förslag om att ta bort energiskatten helt i några månader.

Lars Larsson/TT

Fakta

EU:s ministerråd har gett Sverige möjlighet att reducera eller helt slopa energiskatten på bensin och diesel i tre månader.

Om möjligheten används ger det drygt tre kronor lägre skatt på en liter bensin och drygt en krona lägre skatt på en liter diesel, inkluderat moms.

För att använda sig av undantaget måste en tillträdande regering lägga fram ett förslag till riksdagen, vilket kan dröja.

En sänkning i tre månader skulle innebära 3,5 miljarder i minskade intäkter för staten.

Sedan den första maj och till den sista september gäller en tillfällig skattesänkning, ner till miniminivån. Den har inneburit 1 krona och 30 öre lägre skatt per liter på bensin och diesel.

Källa: Regeringskansliet