DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Sverige går in i lågkonjunktur nästa år

Matpriserna har stigit kraftigt sedan årsskiftet. Arkivbild. Bild: Fredrik Sandberg /TT

Hög inflation och räntehöjningar gör att Sverige går in i lågkonjunktur nästa år. Det slår Konjunkturinstitutet (KI) fast i sin senaste prognos.

Den senaste tidens räntehöjningar, bland annat med 100 punkter från Riksbanken senast, tillsammans med hög inflation gröper ur hushållens köpkraft, konstaterar KI.

"Den svaga efterfrågeutvecklingen leder till att svensk ekonomi går in i en lågkonjunktur nästa år. Arbetsmarknaden är ännu så länge stark och antalet sysselsatta har ökat snabbt i år. Lågkonjunkturen nästa år innebär att efterfrågan på arbetskraft blir lägre och arbetslösheten ökar", skriver KI i ett pressmeddelande.

Bedömningen är nu att arbetslösheten stiger till 7,7 procent nästa år för att sedan toppa på 8,0 procent 2024.

Detta samtidigt som inflationen enligt KPIF-måttet uppgår till 4,6 procent nästa år för att sedan sjunka drastiskt 2024 till 0,5 procent.

Samtidigt blir också de svenska hushållen alltmer dystra kring ekonomin. Konjunkturinstitutets (KI) barometerindikator föll i september med 6,4 enheter till 90,8 när samtliga sektorer bidrog till nedgången, skriver KI.

Hushållens konfidensindikator sjönk åter igen kraftigt och noteras därmed för en ny bottennotering, detta när främst hushållens förväntningar på den egna ekonomin om tolv månader har försämrats, skriver KI.