RÄNTAN OCH INFLATIONEN

Räntan dubbelhöjs – fler höjningar väntar

Styrräntan (tidigare reporäntan) höjs med 0,5 procentenheter till 0,75 %. 30 juni 2022. Bild: Björn Hellström

Nu höjer Riksbanken styrräntan med 50 punkter till 0,75 procent – den största höjningen på 22 år. Svenska hushåll kan förvänta sig ännu högre ränta framöver.

50 eller 75 punkter? Till slut blev det en dubbelhöjning från Riksbankens sida för att tackla den skenande inflationen.

– Budskapet är tydligt. Inflationen i Sverige är för hög och då är det dags att höja styrräntan, säger riksbankschefen Stefan Ingves och utvecklar:

– Det är kännbart för svenska hushåll och skapar osäkerhet inom svensk ekonomi och vi behöver nu höja räntan mer än vad vi trodde i april.

En höjning med 50 punkter var dock vad de flesta bedömare inför räntebeskedet trodde var mest troligt även om det även spekulerats i 75 punkter.

"Signalera att det är allvar"

Det var bra att Riksbanken gjorde som storbankerna förväntade sig, anser Nordeas chefsekonom Annika Winsth.

– Allt annat hade stökat till det. Vi har väldigt hög inflation och också hög inhemsk inflation. Därför behöver man trycka tillbaka den och det är räntevapnet som är verktyget som Riksbanken har.

Jens Magnusson, chefsekonom på SEB, är heller inte alls överraskad över den så kallade "dubbelhöjningen" på 50 punkter.

– Det är ingen skräll i dag. Allt annat än den här höjningen på 50 punkter hade varit en skräll, säger han.

– Riksbankens höjning är avsedd att signalera till alla att det är allvar nu, men också att faktiskt få ned den ekonomiska aktiviteten och kyla av ekonomin, förklarar han.

– Inflationen har dragit iväg mer än Riksbanken förväntade sig. Signalen är att Riksbanken förstår att det är allvar och försöker ta ett grepp om situationen så snabbt man kan.

Prognosen skruvas upp

Höjningen är den andra i rad för Riksbanken men fler är att vänta när man nu samtidigt kraftigt höjer ränteprognosen. Man bedömer att styrräntan ska ligga på 1,36 procent under fjärde kvartalet 2022 jämfört med prognosen 0,81 procent i slutet av april.

För andra kvartalet 2023 skruvas räntebanan upp till 1,90 procent från 1,18 procent och 2,06 procent (1,81 procent) under andra kvartalet 2025.

– Skulle det vara så att vi får en varaktig inflation skapar det problem för hushåll och företag. Mot den bakgrunden är det angeläget att återföra inflationen till vårt mål på två procent och därför måste vi fortsätta att strama åt framöver, säger Ingves.

– Det här innebär att vi kort och gott har ett par räntehöjningar framför oss den närmaste tiden.

Det var ett starkt besked som lämnades i dag, anser Mattias Persson, Swedbanks chefsekonom, när Riksbanken lyfte banan vad gällde styrräntan och inflationen.

Nu bedöms inflationen ligga på 7,6 procent under 2022 jämfört med 6,0 procent vid tidigare prognos och 7,1 procent (5,0 procent) under 2023 för att därefter mattas av.

– Däremot så kanske man inte har höjt sina inflationsprognoser tillräckligt, säger Mattias Persson och menar att det därför finns risk för att Riksbanken tvingas agera mellan möten framöver – kanske redan innan septembermötet.

Samtidigt påpekar Riksbanken i pressmeddelandet att vi har sett kraftiga svängningar i inflationen och att utsikterna är osäkra.

På aktiemarknaden fick beskedet ingen större effekt. Stockholmsbörsens tidigare fall mattades av något.