KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Klimatrapport: Omställningen gynnar Sverige ekonomiskt

Bild: Pentii Hokkanen

När världen ställer om till fossilfrihet kan det innebära stora ekonomiska fördelar för Sverige, enligt en rapport från McKinsey. ”I Sverige finns det möjlighet att skapa många nya jobb inom produktion av ny teknologi, fordon och batterier”, säger Anna Granskog, hållbarhetsexpert och partner på McKinsey, till TN.

I en ny rapport från McKinsey framgår det att det nu krävs stora ekonomiska åtgärder för att världen ska nå målet om nettonollutsläpp till 2050.

Bland annat behöver investeringarna riktas om eller ökas med 9, 2 biljoner dollar per år och totalt 275 biljoner dollar kommer krävas fram till 2050. Investeringarna beräknas stiga till 8,8 procent av BNP mellan 2026 och 2030, från 6,8 procent i dag, för att sedan avta fram till 2050.

200 miljoner jobb skapas

Under åren fram till 2050 väntas 185 miljoner jobb försvinna medan 200 miljoner jobb skapas. I dagsläget går 65 procent av investeringarna inom energi och markanvändning till produkter med höga utsläpp. I ett framtidsscenario skulle 70 procent gå till produkter och infrastruktur med låga utsläpp, vilket skulle vända dagens trend.

Slutsatserna i rapporten utgår från en analys med data från 69 länder som idag står för 85 procent av de totala utsläppen.

Anna Granskog, hållbarhetsexpert och partner på McKinsey, slår fast att svensk ekonomi kan komma att gynnas av de stora omvälvningar som nu väntar.

Sverige har kommit långt

– Sverige är väl positionerat för att dra nytta av omställningen som kommer nu. Om man jämför med andra länder har Sverige kommit väldigt långt när vi tittar på utsläppsfri elektricitet till exempel, säger Anna Granskog.

Men även här är investeringsbehovet stort enligt Anna Granskog.

– Det finns ändå investeringsbehov inom alla sektorer: energi, industri, byggnader och lant- och skogsbruk.

För att Sverige ska behålla försprånget gäller det att inte vänta med investeringarna.

– Sverige har god tillgång till el med låga fossila utsläpp, men nu gäller det att investera i nätinfrastrukturen och se till så att vi inte halkar efter. Vi måste se till att vi fattar rätt investeringsbeslut för att säkerställa att elpriserna inte stiger okontrollerat. Det gäller att investera rätt och se till så att vi fortsatt ligger i framkant och med konkurrenskraftiga kostnader.

Nya klimatanpassade jobb

Även när det kommer till jobben verkar Sverige ligga bra till.

– Tittar man på jobben globalt så är det framförallt de jobb inom produktion av fossila bränslen som försvinner. De jobben har aldrig funnits här. I Sverige finns det möjlighet att skapa många nya jobb inom produktion av ny teknologi, fordon och batterier.

Att Sverige har en tradition av snabbt växande startups är också viktigt.

– Många av de nya teknologierna som blir viktiga kommer finnas hos nya företag som kommer behöva en hälsosam miljö att växa och skala upp i. Sverige har ett välfungerande ekosystem för startups, särskilt inom tech och det finns flera företag som redan gjort resan. Där finns en stor potential för Sverige att bygga vidare på.

McKinsey: The net-zero transition: What it would cost, what it could bring