KRIGET I UKRAINA

10 miljarder till svenskt flyktingmottagande

Finansminister Mikael Damberg och integrations- och migrationsminister Anders Ygeman håller en pressträff för att presentera budgetnyheter med anledning av flyktingmottagandet. Bild: Christine Olsson/TT

Kriget i Ukraina (TT)

Alla kommuner ska bidra i mottagandet av flyktingar från Ukraina och staten kommer att stå för kostnader som är förknippade med detta. Regeringen vill satsa över 10 miljarder kronor på flyktingmottagandet.

– Sverige ska ha en fortsatt stram mottagningspolitik som är hållbar över tid. Ordning och reda är en förutsättning för det svenska mottagandet. Utgångspunkten för uppehållstillstånd med tillfälligt skydd är ett år – det är grunden för det svenska mottagandet, säger Anders Ygeman vid pressträffen.

Över prognosen

Sedan den ryska invasionen har fyra miljoner människor har flytt Ukraina och över sju miljoner internflyktingar finns i landet. 26 000 flyktingar har registrerat sig för skydd i Sverige, vilket innebär att vi i nuläget ligger strax över det huvudscenario som Migrationsverket tidigare presenterat och som innebär att 76 000 ukrainare söker skydd här fram till halvårsskiftet.

Enligt regeringens plan ska bland annat fördelningen av flyktingar bli jämnare i både EU och Sverige. Alla kommuner ska bidra och Migrationsverket har fått ett nytt uppdrag om jämnare anskaffning av boenden i hela landet.

– Vi ska inte tillbaka till 2015 då en del kommuner tog ett mycket stort ansvar för mottagandet, och andra kommuner inte tog ett ansvar, säger Anders Ygeman.

– Regeringen kommer skyndsamt ta fram en ny lagstiftning som gör det möjligt för Migrationsverket att anvisa en kommun som ska ordna boende för personer som omfattas av massflyktsdirektivet. Ambitionen är att den ska kunna träda i kraft nu till sommaren, fortsätter han.

Länsstyrelserna har också fått i uppdrag att inventera befintliga lokaler, anläggningar och mark som skulle kunna användas för tillfälliga boenden. Den visar att det finns cirka 74 000 tillgängliga platser, varav 20 500 kan tas i bruk redan denna vecka.

10 miljarder

För personer som bosätter sig i EBO-områden med socioekonomiska utmaningar utgår inte någon dagsersättning.

På så vis skapas bättre förutsättningar för ett jämnare mottagande i kommunerna, och över hela landet, säger Anders Ygeman vid pressträffen.

Regeringen kommer även med förslag till ändringar i vårändringsbudgeten med koppling till flyktingmottagandet. Migrationsverket får 9,8 miljarder kronor och 500 miljoner går till ett tillfälligt bidrag till kommunerna. Ytterligare 30 miljoner ska gå till kommuners samverkan med civilsamhället.