Wallenberg föreslås bli ny ordförande för Svenskt Näringsliv

Bild: Joakim Goksör/TT

Investors ordförande Jacob Wallenberg föreslås bli ny ordförande för Svenskt Näringsliv efter avgående Fredrik Persson. ”Jag känner mig hedrad”, säger han i ett pressmeddelande.

– Jacob Wallenbergs många uppdrag i både svenska och utländska företag har gett honom breda kunskaper och djupa insikter om hur förutsättningar för företagande och välstånd nu förändras. Han vet vad som behövs och har länge varit en stark röst för att stora och små svenska företag både ska kunna ta vara på möjligheterna och klara utmaningarna, säger valberedningens ordförande Staffan Lindquist i ett pressmeddelande.

Jacob Wallenberg är ordförande i Investor AB samt vice ordförande i ABB, Ericsson, FAM, Patricia Industries och Wallenberg Investments AB. Dessutom är han ledamot i ett antal andra styrelser och har bland annat varit vd och koncernchef för SEB.

– Jag känner mig hedrad över att bli föreslagen som ny ordförande för Svenskt Näringsliv. Vi lever i en tid av stora utmaningar och förändringar men också möjligheter och där är Svenskt Näringsliv en viktig kraft och en viktig röst i att driva på nya lösningar för fortsatt jobbskapande och en hållbar samhällsutveckling. Små och stora företag har en helt central roll i vårt framtida samhällsbygge som ju är beroende av innovationskraft, riskvilligt kapital, frihandel, nya former av samverkan och en öppenhet inför omvärlden, säger Jacob Wallenberg.

Svenskt Näringslivs nuvarande ordförande Fredrik Persson avgår vid stämman den 19 maj.