DEBATTEN OM FRISKOLORNA

”Vinsten möjliggör för fler att få en bra skola”

Bild: Roald, Berit

Den polariserade debatten om friskolor är enkelspårig, menar flera friskoleföreträdare på GP:s debattsida. ”Att starta en skola är ett stort ekonomiskt åtagande”, skriver de.

Friskolor är en av många driftsformer, jämte exempelvis stiftelser och ideella föreningar, som har möjligheten att skapa kvalitativ välfärd både i Sverige och internationellt, menar debattförfattarna, bland andra Carola Lemne ordförande Internationella Engelska skolan.

Den stora skillnaden är att Sverige inte kräver höga terminsavgifter som stänger ute de som inte har en tjockare plånbok.

Den svenska friskolereformen däremot, har under 30 öppnat år för valfrihet som ger många fler möjlighet att påverka sin framtid, vilket är högt uppskattat bland landets barnfamiljer, menar debattörerna.

Detta hade inte varit möjligt om det fanns ett vinstintresse, menar debattförfattarna.

"Det behövs personer och företag som vill satsa långsiktigt och som är beredda att ta både risk och ansvar. Att starta en skola är ett stort ekonomiskt åtagande och det tar många år innan skolan är i ekonomisk balans."

GP Debatt: ”Vinsten möjliggör för fler att få en bra skola”