DE SVENSKA KRISSTÖDEN

Vart fjärde företag som använder korttidsarbete riskerar nedläggning

Bild: Jonas Ekströmer/TT

Nästan vart fjärde av företag och organisationer som idag använder korttidsarbete riskerar att behöva lägga ner hela eller delar av verksamheten om inte stödpengarna betalas ut snabbt. Det visar en undersökning från Unionen.

– Korttidstöden är avgörande för att rädda jobb och företag tills vi är ute ur krisen. Nu måste regeringen göra allt den kan för att hanteringen av ansökningarna och utbetalningarna av pengarna skyndas på, säger Martin Linder, ordförande i Unionen, i ett pressmeddelande.

Fackförbundet har frågat vilka konsekvenser företagen ser om utbetalningen av stödpengar för korttidsarbete sker i den takt som Tillväxtverket har kommunicerat. Mer än en fjärdedel av de tillfrågade bedömer att den långa väntan på stödpengarna kommer att leda till personalneddragningar och en lika stor andel bedömer att en konsekvens blir inställda löner eller att leverantörer inte kan få betalt. En knapp fjärdedel svarar att nedläggning av hela eller delar av verksamheten kan bli aktuellt, enligt Unionens pressmeddelande.

– I dagsläget säger Tillväxtverket att det kan dröja till maj innan stödet för det korttidsarbete som inleddes i månadsskiftet november/december kommer kunna betalas ut. Det är alldeles för sent, säger Martin Linde i pressmeddelandet.

De branscher som är känsligast för sent utbetalda stöd är service och tjänster med besöksnäringen i spetsen. Där svarar nästan två tredjedelar att tidsplanen för utbetalningarna kommer att få allvarliga negativa konsekvenser. Nästan hälften uppger att de ser en risk för nedläggning av hela eller delar av verksamheten.

– Självklart har Tillväxtverket ingen lätt uppgift att hantera, men oavsett vad problemet är, så är det regeringens uppgift att se till att de företag som har rätt till stöd får det så snart som möjligt, säger Martin Linder i pressmeddelandet.

Restaurangbranschen har riktat skarp kritik mot senfärdigheten i omställningsstödet. Pubkedjan Harrys är ett av företagen som har lyft frågan om långa väntetider för stöd till restaurangbranschen.

– Vi försökte få stöd i nya formatet, men får ingenting alls, sa Harrys vd Helena Ahldén till Dagens Industri nyligen.