DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

Varningen: EU-förslag kan stympa svensk skogsindustri

Bild: David Magnusson / SvD / TT

En tredjedel av sysselsättningen och intäkterna till den svenska skogsindustrin riskerar att försvinna om ett EU-förslag om koldioxidbindning blir genomröstat av parlamentet, skriver Svebio i ett pressmeddelande.

Det är också ett dråpslag mot den förnybara energiförsörjning i Sverige eftersom huvuddelen av bränslet till de svenska fjärrvärmeverken är biprodukter från skogsindustrin och avverkningsrester från skogsbruket.

– Förslaget i EU-parlamentet får dramatiska konsekvenser både för det svenska skogsbruket och skogsindustrin liksom för vår energiförsörjning, säger Gustav Melin, vd för Svebio, Svenska bioenergiföreningen.

EU-förslaget handlar i korthet om en skärpning av markanvändningen. Man stryper alltså omfånget av hur mycket skog som får att avverkas och ökar omfånget för hur mycket skog som ska användas som kolsänka. Det ska i sin tur öka nettoupptaget av koldioxid.

Förslaget går under det så kallade målet för utsläpp och upptag från Land Use, Land Use Change and Forestry, LULUCF. Om förslaget får bifall i EU-parlamentet kommer det svenska LULUCF-målet för nettoupptag att höjas med cirka 10 miljoner ton koldioxid per år. Vidare kan påtryckningar i parlamentet leda till ytterligare höjningar vilket skulle resultera i att avverkningarna i svenskt skogsbruk måste minskas med minst 33 procent.

Enligt Gustav Melin berör det här tiotusentals anställda och hundratusentals skogsägare i landet. Dessutom ökar det kostnader för konsumenterna av fjärrvärme i våra städer och tätorter. Nu efterfrågan han en konsekvensanalys.

– De politiker som stödjer detta förslag måste ärligt redovisa konsekvenserna för inkomster, sysselsättning och energiförsörjning.

Pressmeddelande: Förslag i EU-parlamentet hotar svensk skogsindustri och energiförsörjning