DEN SVENSKA UTBILDNINGEN

Vaccination avgör hur högskolehösten blir

Högskolor och universitet har planerat för en höst med ökande antal studenter i lokalerna. Arkivbild. Bild: Bertil Ericson/TT

Utbildning (TT)

Trots ökad smittspridning har universiteten och högskolorna siktet inställt på ett återöppnande i höst. Vaccinationsviljan i gruppen unga vuxna blir avgörande för hur det går, enligt högskole- och forskningsminister Matilda Ernkrans (S).

Höstterminen har börjat rulla igång på universiteten och högskolorna. Folkhälsomyndighetens råd om distansundervisning som huvudalternativ gäller inte sedan den 1 juli, och det är upp till varje lärosäte att trappa upp verksamheten i sina lokaler.

Men under sommaren har smittspridningen ökat, om än från låga nivåer, vilket lett till ökat tryck på sjukvården. Vad gäller hösten bedömer Folkhälsomyndigheten i sina senaste scenarier att smittspridningen fortsatt ökar. Och nu vid terminsstart är det stora flertalet unga vuxna ännu inte fullvaccinerade.

Fortfarande möjligt

– Det är naturligtvis oroande. Men Folkhälsomyndigheten bedömer fortfarande att det är möjligt att återgå till campus under hösten – men med anpassningar för att undvika trängsel och stora grupper, säger högskole- och forskningsminister Matilda Ernkrans till TT.

På tisdagen hade Ernkrans ett möte med Folkhälsomyndigheten och samarbetsorganet Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF), för att stämma av inför det nya akademiska läsåret. Och hon tycker att hon fick ett bra besked:

– Alla universitet och högskolor kommer att informera studenterna, och med särskilt fokus på utbytesstudenterna, om vikten av att vaccinera sig och var de kan göra det. För vaccinationstäckningen blir avgörande för i vilken takt och omfattning lärosätena kan öppna, säger Ernkrans.

Enligt Folkhälsomyndigheten har 63 procent av alla personer i åldern 18–29 år fått sin första dos vaccin. 16 procent är färdigvaccinerade. För hela vuxengruppen är motsvarande andelar 80 respektive 60 procent.

Varit påfrestande

Beskedet på mötet var också att samtliga lärosäten är igång med en öppning, utifrån sina olika förutsättningar vad gäller lokaler, studentgrupper och annat.

– Det är bra, för det handlar om samhällsviktig verksamhet och jag tycker att studenterna förtjänar en öppning. Även om de allra flesta studenter klarar distansstudier är ett studentliv med restriktioner påfrestande – att inte kunna mötas, knyta nya kontakter, säger Ernkrans.

Oavsett när lärosätena är tillbaka i ett normalläge igen så kommer verksamheten aldrig att bli densamma som före pandemin.

– Universitet och högskolor är precis som resten av samhället inne i en fas där man ska hitta formerna för det nya normala. Pandemin har ju lett till att det tagits digitala språng som man vill dra nytta av. Före pandemin fanns det ganska stora krav på att digitalisera undervisningen mera, nu gäller det att bibehålla och utveckla det som fungerat väl. Även personalen vill kanske fortsätta jobba på distans till viss del, säger Matilda Ernkrans.

Anna Lena Wallström/TT

Fakta

Några exempel:

Stockholms universitet håller en digital välkomstdag för alla nya studenter. Universitetet öppnar gradvis under hösten, storföreläsningar kommer att undvikas, särskilt i början av hösten.

Malmö universitets planering fram till 7 november: Blandade undervisningsformer, lokalerna stängda för allmänheten, konferenser med externa deltagare genomförs digitalt.

Umeå universitet ger i början av terminen nybörjarstudenter möjlighet till campusundervisning, medan övriga undervisas i huvudsak digitalt. Från och med oktober kommer campusundervisning att möjliggöras för alla campusstudenter, dock med begränsningar i antalet personer per sal och krav på att hålla avstånd.

Chalmers mål fram till sista oktober är att studenterna får minst hälften av sin schemalagda tid på campus. Målet för resten av terminen är att all undervisning kan bedrivas utan restriktioner.

Karlstads universitet prioriterar nybörjare på programutbildningar, där grupperna inte är för stora, för en terminsstart i universitetets lokaler. Även internationella studenter får undervisning på campus. Universitetet planerar att helt återgå till normal verksamhet den 8 november.

Källor: Lärosätenas webbsidor