DEN GLOBALA KONJUNKTUREN

USA: Oväntat stark detaljhandel

Detaljhandeln lyfter oväntat mycket i USA i oktober. Arkivbild Bild: Nam Y. Huh AP/TT

Ekonomi (TT-Reuters)

Detaljhandeln i USA går oväntat starkt, visar månadssiffror från USA:s näringsdepartement.

Samtidigt visar importprisutvecklingen att inflationen i USA kommer ligga på hög nivå ett tag.

I oktober ökade USA:s detaljhandel med 1,7 procent, visar statistiken. Det kan jämföras med en snittprognos bland analytiker på 1,4 procent.

Departementet justerar samtidigt upp beräkningen av detaljhandeln i september till en ökning på 0,8 procent, mot tidigare 0,7 procent.

Exklusive bilförsäljningen ökade detaljhandeln också med 1,7 procent, mot väntade 1,0 procent. Räknar man bort både bensin och bilar från försäljningen var ökningen 1,4 procent, upp från ökningen på 0,5 procent i september.

Arbetsmarknadsdepartementet i USA redovisar samtidigt statistik som visar hur importpriserna lyfter kraftigt, särskilt vad gäller bränsle och livsmedel.

Prisuppgångarna i importen låg på 1,2 procent i oktober, upp från 0,4 procent i september. Analytiker hade i snitt räknat med en prisuppgång för USA:s import på 1 procent i oktober.

I årstakt ökade därmed USA:s exportpriser med 10,7 procent i oktober och 9,3 procent i september.

Inflationen i USA hämtar bränsle från finanspolitiska stimulanser, som driver på efterfrågan, samtidigt som de globala värdekedjorna kärvar i den globala återhämtningen.

Exklusive bränsle och livsmedel steg importpriserna i USA med 0,3 procent i oktober, från en oförändrad nivå i september.