DEN SVENSKA BESÖKSNÄRINGEN

Turismen drabbades hårt av pandemin

Turismsektorn drabbades under 2020 av en drastiskt fallande efterfrågan till följd av coronapandemin, visar en ny rapport från Tillväxtverket.

Turismkonsumtionen i landet minskade med 38 procent under 2020 jämfört med året innan. Konsekvenserna blev minskad sysselsättning och ett minskat bidrag till samhällsekonomin, uppges i ett pressmeddelande från myndigheten.

– Den uteblivna turismen från utlandet är det som slagit allra hårdast. När våra grannländer stängde gränserna stannade turisterna hemma. Från Norge, som normalt sett är vår största utlandsmarknad, försvann nästan 90 procent av turisterna, säger Tillväxtverkets analyschef Kristian Seth i ett uttalande.

Under sommaren 2021 har besöksnäringen återhämtat sig. Störst relativ ökning hade Stockholms län, följt av Kronobergs län och Västerbottens län.

Turismen drabbades hårt av pandemin under 2020