DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

TMF: Möbelexport och småhusförsäljning ökar

Bild: Naina Helén Jåma/TT

Flera branschgrupper står sig starka efter pandemin och har gynnats av hemarbete och ”hemester”. Bland annat ökar småhusbyggandet, visar Trä- och möbelföretagens halvårsrapport.

Den svenska möbelexporten har varit stark under första halvan av 2021 visar rapporten. Exporten har ökat med nio procent och kontorsmöbler och köksinredningar säljer väl på den internationella marknaden. Dessutom ökar byggandet av småhus. Under första halvåret 2021 ökade antalet levererade småhus med 9 procent jämfört med fjolårets första halva.

Den totala orderingången har stigit med 64 procent och styckebyggda hus är de som ökat allra mest. ”Hemester”-trenden tydliggörs även i att orderingången för fritidshus ökat med 123 procent.

– Det är mycket glädjande att TMF:s medlemsföretag, som naturligtvis påverkats av pandemin, står sig starka och nu även tar marknadsandelar. Medlemmar i bygg- och byggmaterialsektorn har fortsatt hög efterfrågan och nu ser vi även en tydlig återhämtning på möbel- och inredningssidan, säger David Johnsson, vd på TMF, i ett pressmeddelande.

TMF: ”Det totala bostadsbyggandet (påbörjade bostäder samtliga material) ökade med 25 procent under första halvåret 2021 jämfört med samma period 2020."