FÖRETAGANDE I PRAKTIKEN

Tips: Så gör du om en anställd olovligen uteblir från jobbet

Bild: Stina Stjernkvist/TT

Teknikföretagens jurist Charlotta Sundin tipsar om vad en arbetsgivare bör göra när en anställd olovligen avviker från arbetet, skriver Magasin t:

  • Det gäller att så tidigt som möjligt att få tag på personen. Om frånvaron beror på sjukdom har arbetsgivaren ett omfattande ansvar att utreda det inträffade. Ett tips är att kontakta facket. Om utredningen visar att frånvaron beror på sjukdom ska den hanteras som ett sjukfrånvarofall, enligt Charlotta Sundin.
  • Om frånvaron inte beror på sjukdom ska arbetsgivaren skicka ett brev till senast kända adressen. I brevet ska det stå vilken tid arbetstagaren varit frånvarande från jobbet och vilka åtgärder som vidtagits. Anställningen upphör om inte den anställde svarar i tid.
  • Om den anställde därefter kontaktar arbetsgivaren och hävdar att hen har en giltig ursäkt krävs att arbetstagaren kan visa så kallat laga förfall.

Magasin t: Detta måste du också tänka på