KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Swedavia sporrar flygbolag till grön omställning

Bild: Christine Olsson/TT

Swedavia ska uppmuntra flygplatsaktörerna att fasa ut fossila drivmedel till fördel för fossilfri diesel, även kallad HVO 100, enligt ett pressmeddelande.

Detta är en del av Swedavias gröna bränslestrategi som påbörjades 2014 med målet att inga fossila koldioxidutsläpp ska finnas i den egna flygplatsverksamheten, ett mål som uppnåddes förra året.

- Vi ligger redan i framkant och har tagit stora steg framåt de senaste åren för att säkerställa att all vår egen verksamhet redan är fri från fossila bränslen, säger Lena Wennberg, chef hållbar utveckling på Swedavia.

I ett första steg i incitamentet sker en differentiering på priset mellan HVO 100 och diesel då priset på HVO 100 sänks med 50 öre/litern samtidigt som diesel höjs med motsvarande summa. Incitamenten trädde i kraft i början på året och löper ut vid utgången av 2024.

Under perioden kan flera differentieringar förekomma för att stimulera flygplatsens aktörer att tanka HVO 100.

Pressmeddelande: Swedavia arbetar vidare för att fasa ut fossila drivmedel genom nytt HVO 100 incitament till flygplatsaktörer