HOTEN MOT SKOGSBRUKET

Sverige sågar skogsstrategi

Svenska träd i Härjedalen. Arkivfoto. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Goda gröna skogar ska bli resultatet av sommarens nya skogsstrategi, hoppas EU-kommissionen.

Det skogrika Sverige sågar dock planerna rejält.

Kommissionens tankar om skogen presenterades i mitten av juli och möttes redan då av beska kommentarer från skogsindustrin i framför allt Sverige och Finland.

Miljökommissionären Virginijus Sinkevicius betonar dock att skogsfrågorna måste diskuteras.

– Vi måste leta lösningar. Vi behöver bygga framtidens skogar. Den här sommaren har vi sett skogsbränder och översvämningar som tvingar oss att verkligen fundera på vår inställning till skogen, säger Sinkevicius på plats i Luxemburg, där EU-ländernas landsbygdsministrar diskuterade strategin under tisdagen.

"Ökad centralisering"

Den svenska regeringens representant vid mötet, statssekreteraren Per Callenberg, gör dock mestadels tummen ner.

I ett beskt inlägg vid mötet anklagar Sverige strategin för att vara obalanserad och ofullständig.

– Viktiga delar, som efterfrågan på råmaterial från skogen och skogens betydelse för landsbygdsområden, saknas till stor del, säger Callenberg, som överlag vill se kommissionen hålla fingrarna borta.

– Det är oroande att vissa av förslagen och initiativen går i riktning mot ökad detaljstyrning, ökad centralisering och ökade överstatliga element, säger statssekreteraren vid mötet.

Miljarder träd

Kommissionens strategi ska under kommande år följas av konkreta förslag om allt från mer långsiktig planering och insamlande av information till bevarande av urskog och skapande av mer motståndskraftiga skogar.

Till 2030 är samtidigt målet att tre miljarder nya träd ska ha planterats runt om i EU.

Sverige och Finland lär samtidigt flitigt påpeka att ansvaret inte får ligga i Bryssel.

– Skogspolitiken måste även i framtiden vara nationell kompetens. Det finns ingen legal grund i EU-fördragen för en europeisk skogspolitik, säger Finlands jord- och skogsbruksminister Jari Leppä på tisdagens möte i Luxemburg.

Wiktor Nummelin/TT

Fakta

EU-kommissionens nya skogsstrategi innehåller riktlinjer för hur unionens skogar bör skötas för att bland annat skapa förutsättningar för ett hållbart skogsbruk, ökad klimatnytta och bevarad biologiska mångfald.

Skogsstrategin är en bärande del i EU:s gröna giv och handlar exempelvis om att:

* Skapa ökat skydd för primärskogar och äldre skogsbestånd inom unionen.

* Återskapa skadade skogsområden.

* Öka upptaget av koldioxid med cirka 15 procent i skog och mark.

* Begränsa kalhyggesbruk (trakthyggen).

* Plantera tre miljarder nya träd fram till 2030, på ett sätt som tar hänsyn till platsernas ekologiska förutsättningar ("rätt träd på rätt plats för rätt ändamål").

* Skapa ersättningssystem för skogsägare som får begränsade möjligheter att avverka sin skog.

* Ta fram ett system för övervakning och rapportering av tillståndet i medlemsländernas skogar.

Källa: EU-kommissionen.