DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Sverige och Danmark samarbetar om arbetspendlare

Ett närmare samarbete mellan Danmark och Sverige kan lösa problemen på arbetsmarknaden i båda länderna, framgår av ett pressmeddelande.

Ett närmare samarbete mellan Danmark och Sverige för att skapa mer flexibla förutsättningar för arbetspendlare är en stor del av en lösning som kan gynna efterfrågan på arbetskraft i Östdanmark och göra utbudet på arbeten större för personer i södra Sverige. Det är en av slutsatserna efter det dansk-svenska ministermötet, skriver Greater Copenhagen.

Anna Hallberg, utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor, säger efter mötet:

– Vi ska vara lyhörda för de problem som framkommit och dra lärdomar när vi blickar framåt och utvecklar samarbetet mellan våra länder, inte minst i Öresundsregionen och i gränshinderfrågor.

Svenska och danska ministern: Den gränsöverskridande arbetsmarknadens potential måste utnyttjas